Investeringar

Delizie AB investerar i små bolag. Vår erfarenhet och entreprenörskap bidrar till värdetillväxt.

Aktuella investeringar:

  • Pre Greeting (100%)

Konsulttjänster

Konsulttjänster inom telekom, entreprenörskap, ägarfrågor och företagsekonomi.

Coaching

Bollplank, idéspruta & problemlösare - Coaching av entreprenörer.

Delizie AB

Römossevägen 11, c/o Känngård

146 31 Tullinge, Sweden

info@delizie.se - 0733-679214

Org nr 556595-0960

Entreprenör  -  Erfarenhet  -  Investeringar